fbpx

Registreringsprosess

Registrering av aksjeselskap

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Fyll ut spørreskjemaet. Dermed gir du den informasjonen som er nødvendig for å utarbeide dokumenter for registrering av ditt fremtidige aksjeselskap. Systemet genererer automatisk alle nødvendige dokumenter i et tilgjengelig og akseptabelt format for deg.
 4. Etter å ha mottatt og signert dokumentene som er generert av systemet vårt, søker du til din foretrukne norske bank for å åpne en bedriftskonto for aksjeselskapet ditt.
 5. Etter å ha mottatt bekreftelse på åpningen av en bedriftskonto fra banken, vil du sette inn aksjekapitalen på denne kontoen.
 6. Etter at du har mottatt offisiell bekreftelse fra banken på at aksjekapitalen er betalt, må du laste ned denne bekreftelsen sammen med de signerte dokumentene som er generert av systemet vårt ved å bruke lenken som er mottatt fra oss.
 7. Du mottar de offisielle dokumentene til aksjeselskapet ditt med bekreftelse på at det er offisielt registrert og klart til arbeid.

 

Registrering av enkeltpersonforetak

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Fyll ut spørreskjemaet. Dermed gir du den informasjonen som er nødvendig for utarbeidelse av dokumenter for registrering av deg som individuell gründer i det tilsvarende registeret over juridiske personer.
 4. Motta en kopi av søknadsskjemaet (med tilgang til å gjøre endringer) fra oss og en lenke til elektronisk signering av denne søknaden (hvis ingen endringer er nødvendig).
 5. Følg linken som du har mottatt, signer elektronisk dokument. Du vil motta en offisiell bekreftelse fra den offentlig service portalen som stadfester at ditt private foretag er registrert og klar for drift.

 

Registrere et norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Vi gir en liste over dokumenter fra ditt utenlandske selskap som du må oversette til engelsk, verifisere hos notarius og sende oss per post (registreringsprosessen kan ikke utføres via e-post).
 4. Vi forbereder og sender til Registrering av juridiske personer de resterende dokumentene som er nødvendige for registrering av filialen din.
 5. Du mottar offisielle dokumenter for den norske filialen til ditt utenlandske selskap. Nå kan filialen din lovlig drive virksomhet i Norge.

 

Registrering av holdingselskap

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Fyll ut spørreskjemaet. Dermed gir du den informasjonen som er nødvendig for å utarbeide dokumenter for registrering av ditt fremtidige aksjeselskap. Systemet genererer automatisk alle nødvendige dokumenter i et tilgjengelig og akseptabelt format for deg.
 4. Etter å ha mottatt og signert dokumentene som er generert av systemet vårt, søker du til din foretrukne norske bank for å åpne en bedriftskonto for aksjeselskapet ditt.
 5. Etter å ha mottatt bekreftelse på åpningen av en bedriftskonto fra banken, vil du sette inn aksjekapitalen på denne kontoen.
 6. Etter at du har mottatt offisiell bekreftelse fra banken på at aksjekapitalen er betalt, må du laste ned denne bekreftelsen sammen med de signerte dokumentene som er generert av systemet vårt ved å bruke lenken som er mottatt fra oss.
 7. Du mottar de offisielle dokumentene til aksjeselskapet ditt med bekreftelse på at det er offisielt registrert og klart til arbeid.

 

Hylleselskap
Salg av ferdiregistrert selskaper

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Du velger det mest relevante og passende firmaet fra vår liste over tilgjengelige ferdige.
 4. Signer den automatisk genererte salgsavtalen.
 5. Skriv inn nødvendig informasjon i det medfølgende spørreskjemaet om planlagte aktiviteter for selskapet, dets ledelse og eiere.
 6. Signer og last ned automatisk genererte dokumenter.
 7. Ferdig. Nå er du den offisielle eieren av et klar-til-drift aksjeselskap.

 

Leie av virtuell kontorplass
Gi selskapet en juridisk og postadresse

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Fyll ut spørreskjemaet. Dermed gir du den informasjonen som er nødvendig for utarbeidelse av leie og oppdaterte registreringsdokumenter for ditt selskap (relevant i tilfelle du endrer en eksisterende adresse i Norge).
 4. Signer og last ned automatisk genererte leie- og oppdaterte registreringsdokumenter.
 5. Ferdig. Registreringssenteret for juridiske personer har oppdatert informasjon om selskapet ditt. All korrespondanse adressert til deg kommer adressert til vårt kontor. Du vil umiddelbart motta kopier av alle dokumenter. Originaler arkiveres, og du kan få dem når som helst.

 

Registrering av endringer for ditt selskap

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Du gjør aktuelle endringer i dataene til selskapet ditt.
 4. Signer og last ned de genererte dokumentene.
 5. Ferdig. Brønnøysundregisteret skal oppdaterte informasjon om selskapet ditt.

 

Kjøp og salg av aksjer
Endring i aksjonærstukturen

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Fyll ut spørreskjemaet. Dermed gir du data om deltakerne i transaksjonen og dens betingelser.
 4. Hver av deltakerne i transaksjonen signerer en salgs- og kjøpsavtale, som umiddelbart genereres av systemet vårt basert på informasjonen du gir.
 5. Ferdig. Du mottar et dokument som gjenspeiler den nåværende aksjefordelingen i selskapet ditt.

 

Registrering i MVA-registeret

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Vi tilbyr en liste over dokumenter som du må laste opp til systemet vårt.
 4. Vi forbereder og sender til skattetjenesten de resterende dokumentene som kreves for registrering.
 5. Du mottar offisiell bekreftelse på at selskapet ditt er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

 

MVA representasjon

 1. Oppgi din kontaktinformasjon
 2. Betal for tjenesten du velger på en praktisk måte.
 3. Vi tilbyr en liste over dokumenter som du må laste opp til systemet vårt.
 4. Signer den automatisk genererte avtalen om at vi vil være dine MVA-representanter.
 5. Betal et forhåndsberegnet og avtalt innskudd.
 6. Signer de oppdaterte registreringsdokumentene, som indikerer at vi er dine MVA-representanter.
 7. Ferdig. Fra nå av vil vi være representanter for ditt selskap.

Lykke til med din nye bedrift!