fbpx

Tingimused

Aktsiaseltsi registreerimine

Kui sõlmite 1Bedrift.no-ga aktsiaseltsi registreerimise lepingut (Holding Registreerimine), tagame siis:

 • Aktsiaseltsi registreerimiseks vajalikke dokumentide vormistamine (Vedtekter, Stiftelsesdokument, Aksjeeierbok).
 • Meie spetsialistidega tehtud registreerimise lõpuleviimine, täites ja saates kõiki vajalikke vorme Altinn.no süsteemi kaudu.
 • Me tagame ettevõtte registreerimise 1Bedrft.no platvormil teie poolt sisestatud andmete arvesse võtmisega.
 • 1Bedrift.no AS ei vastuta vormide täitmisel kliendiga tehtud vigade ja/või ebatäpsuste eest.

Teenuse tellimisel nõustute järgmiste tingimustega:

 • Olete kohustatud vastutama aktsiaseltsi registreerimiseks vajalikke andmete täpsuse ja üheselt mõistetavuse eest.
 • Olete kohustatud sõlmima pangaga lepingut, avama maksekontot ja maksma aktsionäride kapitali summas vähemalt 30.000 NOK või aktsionäri kapitali dokumentide 1Bedrift.no kaudu koostamisel määratud summas.
 • 1Bedrift.no spetsialistid võtavad teiega ühendust e-posti teel, mida 1Bedrift.no vormis määranud olete ning küsivad teid Altinn.no süsteemis registreerimise kinnitada (allkirjastada). Altinn.no süsteemis ettevõtte juhtkonnaga antav allkiri on registreerimisprotsessi kohustuslik tingimus.
 • Pärast aktsiaseltsi registreerimise lõpetamist olete kohustatud tasuma riigilõivu summas 5,570 NOK. Riigilõivu tasumiseks võib kasutada aktsionäride kapitalina kantud raha.
 • Pärast kulude ametliku arvestamise tegemist on teil õigus saada teie 1Bedrift.no teenuse eest tehtud maksest tagasimakse oma äsja registreeritud ettevõtte kontolt. (Nõu pidamiseks võib Norus Accounting AS eksperdile pöörduda).
 • Dokumendid on genereeritud teie poolt saadud andmete ja spetsifikatsioonide alusel, seega pole teil õigust tasulist teenust tühistada.
 • Norra seaduse alusel kehtivad aktsiaseltsi registreerimiseks nõutavad dokumendid 90 päeva. Täieliku dokumendipaketi esitamisega viivitamisel (sealhulgas aktsionäri kapitaliülekande kinnitamine) tuleb dokumentide koostamisega seotud toiminguid uuesti teha.

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.

 

Eraettevõtte registreerimine

Kui sõlmite 1Bedrift.no-ga eraettevõtte registreerimise lepingut, tagatakse teile siis:

 • Meie spetsialistidega tehtud registreerimise lõpuleviimine, täites ja saates kõiki vajalikke vorme Altinn.no süsteemi kaudu.
 • Me tagame ettevõtte registreerimise 1Bedrft.no platvormil teie poolt sisestatud andmete arvesse võtmisega.
 • 1Bedrift.no AS ei vastuta vormide täitmisel kliendiga tehtud vigade ja/või ebatäpsuste eest.

Teenuse tellimisel nõustute järgmiste tingimustega:

 • Olete kohustatud vastutama eraettevõtte registreerimiseks vajalikke andmete täpsuse ja üheselt mõistetavuse eest.
 • 1Bedrift.no spetsialistid võtavad teiega ühendust e-posti teel, mida 1Bedrift.no vormis määranud olete ning küsivad teid Altinn.no süsteemis registreerimise kinnitada (allkirjastada). Altinn.no süsteemis ettevõtte juhtkonnaga antav allkiri on registreerimisprotsessi kohustuslik tingimus.
 • Pärast eraettevõtte registreerimise lõpetamist olete kohustatud tasuma riigilõivu summas 2.265 NOK *kui Foretaksregisteretis registreeritud on.
 • Dokumendid on genereeritud teie poolt saadud andmete ja spetsifikatsioonide alusel, seega pole teil õigust tasulist teenust tühistada.

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.

 

Välisettevõtte norra filiaali registreerimine

Kui sõlmite 1Bedrift.no-ga välisettevõtte Norras filiaali registreerimise lepingut, tagame siis:

 • Esindajate registreerimiseks vajalike dokumentide vormistamist.
 • Meie spetsialistid viivad registreerimise lõpule, saates kõiki vajalikke vorme ja dokumente posti teel.
 • Me tagame välisettevõtte filiaali registreerimise, võttes arvesse kõiki teie poolt 1Bedrft.no platvormil sisestatud andmeid.
 • 1Bedrift.no AS ei vastuta vormide täitmisel kliendiga tehtud vigade ja/või ebatäpsuste eest.

Teenuse tellimisel nõustute järgmiste tingimustega:

 • Olete kohustatud vastutama välisettevõtte Norras filiaali registreerimiseks vajalikke dokumentide ja andmete täpsuse ja üheselt mõistetavuse eest.
 • Pärast välisettevõtte filiaali registreerimist olete kohustatud riigilõivu tasumise eest vastutama.
 • Dokumendid on genereeritud teie poolt saadud andmete ja spetsifikatsioonide alusel, seega pole teil õigust tasulist teenust tühistada.
 • Norra seaduse alusel kehtivad aktsiaseltsi registreerimiseks nõutavad dokumendid 90 päeva. Täieliku dokumendipaketi esitamisega viivitamisel (sealhulgas aktsionäri kapitaliülekande kinnitamine) tuleb dokumentide koostamisega seotud toiminguid uuesti teha.

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.

 

Registreerimine ettevõttes

Kui sõlmite 1Bedrift.no-ga aktsiaseltsi registreerimise lepingut (Holding Registreerimine), tagame siis:

 • Aktsiaseltsi registreerimiseks vajalikke dokumentide vormistamine (Vedtekter, Stiftelsesdokument, Aksjeeierbok).
 • Meie spetsialistidega tehtud registreerimise lõpuleviimine, täites ja saates kõiki vajalikke vorme Altinn.no süsteemi kaudu.
 • Me tagame ettevõtte registreerimise 1Bedrft.no platvormil teie poolt sisestatud andmete arvesse võtmisega.
 • 1Bedrift.no AS ei vastuta vormide täitmisel kliendiga tehtud vigade ja/või ebatäpsuste eest.

Teenuse tellimisel nõustute järgmiste tingimustega:

 • Olete kohustatud vastutama aktsiaseltsi registreerimiseks vajalikke andmete täpsuse ja üheselt mõistetavuse eest.
 • Olete kohustatud sõlmima pangaga lepingut, avama maksekontot ja maksma aktsionäride kapitali summas vähemalt 30.000 NOK või aktsionäri kapitali dokumentide 1Bedrift.no kaudu koostamisel määratud summas.
 • 1Bedrift.no spetsialistid võtavad teiega ühendust e-posti teel, mida 1Bedrift.no vormis määranud olete ning küsivad teid Altinn.no süsteemis registreerimise kinnitada (allkirjastada). Altinn.no süsteemis ettevõtte juhtkonnaga antav allkiri on registreerimisprotsessi kohustuslik tingimus.
 • Pärast aktsiaseltsi registreerimise lõpetamist olete kohustatud tasuma riigilõivu summas 5,570 NOK. Riigilõivu tasumiseks võib kasutada aktsionäride kapitalina kantud raha.
 • Pärast kulude ametliku arvestamise tegemist on teil õigus saada teie 1Bedrift.no teenuse eest tehtud maksest tagasimakse oma äsja registreeritud ettevõtte kontolt. (Nõu pidamiseks võib Norus Accounting AS eksperdile pöörduda).
 • Dokumendid on genereeritud teie poolt saadud andmete ja spetsifikatsioonide alusel, seega pole teil õigust tasulist teenust tühistada.
 • Norra seaduse alusel kehtivad aktsiaseltsi registreerimiseks nõutavad dokumendid 90 päeva. Täieliku dokumendipaketi esitamisega viivitamisel (sealhulgas aktsionäri kapitaliülekande kinnitamine) tuleb dokumentide koostamisega seotud toiminguid uuesti teha.

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.

 

Приобретение уже зарегистрированной и готовой к использованию компании

Заключая договор с 1Bedrift.no о приобретении готовой компании, мы гарантируем:

 • Зарегистрированное акционерное общество, которое можно использовать в тот же день
 • Специалисты 1Bedrift.no окажут вам поддержку при смене названия, адреса, видов деятельности компании, а также при перерегистрации акционеров, генерального директора, управляющего
 • 1Bedrfift.no гарантирует, что акционерное общество никогда не функционировало и не имеет долгов и других обязательств, за исключением уплаты государственной пошлины за регистрацию компании в Foretaksregisteret в размере 5 570 норвежских крон

Заказывая услугу, Вы принимаете следующие условия:

 • Вы приобретаете зарегистрированное акционерное общество без банковского счета
 • Вы принимаете долги перед своей новой компанией для оплаты уставного капитала в размере 30 000 норвежских крон
 • С вашей новой компании взимается плата за изменение названия в регистрационной палате в размере 1440 норвежских крон. Данная сумма подлежит выплате после перерегистрации акционерного общества
 • С вашей компании взимается плата за создание акционерного общества в размере 5 570 норвежских крон в Броннёйсунде
 • Эта сумма возвращается на счет продавца в случае, если комиссию оплачивает 1Bedrift.no
 • Сумма сделки без учета расходов компании на указанные выше госпошлины и задолженности по оплате уставного капитала составляет 9 900 норвежских крон
 • Сделка купли-продажи акционерного общества считается промышленной закупкой, с изменением спецификаций компании по запросу покупателя, поэтому сделка не имеет обратной силы и право на отмену сделки
 • Вы уполномочиваете специалистов 1Bedrift.no на оценку кредитоспособности вас и других лиц, прямо или косвенно связанных с приобретаемым вами акционерным обществом

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.

 

Ettevõttele juriidilise ja / või postiaadressi andmine

Kui sõlmite 1Bedrift.no-ga juriidilisele ja/või postiaadressile andmise lepingut, tagame siis:

 • Saabunud kirjavahetuse privaatsust.
 • Dokumentide säilitamist.
 • Vastuvõetud kirjade edastamist teie poolt 1Bedrift.no-s määratud e-posti aadressile järgmise 48 tunni jooksul pärast selle kättesaamist.

Teenuse tellimisel nõustute järgmiste tingimustega:

 • Olete kohustatud õigeaegselt üürimakse maksma. Virtuaalse ja postiaadressi renditasu võetakse 3 kuu eest ette.
 • Virtuaalse juriidilise ja postiaadressi renditasu tasumata jätmise korral ei saadeta saadud kirjavahetust omanikule enne, kui võlg on tasutud.
 • Rendilepingu tingimuste rikkumise korral saab 1Bedrift.no AS virtuaalse juriidilise ja postiaadressi rendilepingut ühepoolselt lõpetada.
 • Rendihind ei sisalda dokumentide ettevalmistamise ja juriidilise aadressi ametliku ümberregistreerimise teenust.

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.

 

Muudatused ettevõttes

Kui sõlmite 1Bedrift.no-ga lepingut, tagame siis:

 • Muudatuste registreerimiseks vajalikke dokumentide vormistamine (Vedtekter, Stiftelsesdokument, Styremøteprotokoll).
 • Meie spetsialistidega tehtud registreerimise lõpuleviimine, täites ja saates kõiki vajalikke vorme Altinn.no süsteemi kaudu.
 • Me garanteerime muudatuste registreerimise, arvestades teie poolt 1Bedrft.no platvormil sisestatud andmeid.
 • 1Bedrift.no AS ei vastuta vormide täitmisel kliendiga tehtud vigade ja/või ebatäpsuste eest.

Teenuse tellimisel nõustute järgmiste tingimustega:

 • Olete kohustatud vastutama muudatuste registreerimiseks vajalikke andmete täpsuse ja üheselt mõistetavuse eest.
 • 1Bedrift.no spetsialistid võtavad teiega ühendust e-posti teel, mida 1Bedrift.no vormis määranud olete ning küsivad teid Altinn.no süsteemis registreerimise kinnitada (allkirjastada). Altinn.no süsteemis ettevõtte juhtkonnaga antav allkiri on registreerimisprotsessi kohustuslik tingimus.
 • Pärast aktsiaseltsi registreerimise lõpetamist olete kohustatud tasuma riigilõivu summas 1.440 NOK *ettevõtte nime muutmise korral.
 • Dokumendid on genereeritud teie poolt saadud andmete ja spetsifikatsioonide alusel, seega pole teil õigust tasulist teenust tühistada.
 • Norra seaduse alusel kehtivad aktsiaseltsi registreerimiseks nõutavad dokumendid 90 päeva. Täieliku dokumendipaketi esitamisega viivitamisel (sealhulgas aktsionäri kapitaliülekande kinnitamine) tuleb dokumentide koostamisega seotud toiminguid uuesti teha.

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.

 

Aktsiate ost ja müük

Kui sõlmite 1Bedrift.no-ga aktsiate ostu- müügilepingut, tagame siis:

 • Aktsiate ostu- müügiks vajalike dokumentide vormistamine
  (Aktsiate ostuleping, aktsionäride koosoleku taotlus, aktsiate müügikavatsusest teatamine, koosoleku protokoll, Aksjeeierbok)..
 • Meie spetsialistidega tehtud registreerimise lõpuleviimine, täites ja saates kõiki vajalikke vorme Altinn.no süsteemi kaudu.
 • Me garanteerime muudatuste registreerimise, arvestades teie poolt 1Bedrft.no platvormil sisestatud andmeid.
 • 1Bedrift.no AS ei vastuta vormide täitmisel kliendiga tehtud vigade ja/või ebatäpsuste eest.

Teenuse tellimisel nõustute järgmiste tingimustega:

 • Olete kohustatud vastutama aktsiate ostu-müügitehingute registreerimiseks vajalikke andmete täpsuse ja üheselt mõistetavuse eest.
 • Aktsiate müügi registreerimise lõpuleviimiseks vajavad 1Bedrift.no eksperdid Altinna süsteemile juurdepääsu. Teiega võtakse ühendust e-posti teel juhistega selle kohta, kuidas oma ettevõtte Altinnile juurdepääsu delegeerida saab. See protseduur on muudatuste registreerimise kohustuslik tingimus.
 • 1Bedrift.no ei vastuta teie poolt või kolmandate osapoolte poolt esitatud andmete õigsuse eest ega aktsiate müügi ja ostu ametliku ümberregistreerimise garantiide eest juhul, kui te sellest keeldute või kui muul põhjusel puudub Altinnile juurdepääs .
 • Dokumendid on genereeritud teie poolt saadud andmete ja spetsifikatsioonide alusel, seega pole teil õigust tasulist teenust tühistada.

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.

 

Käibemaksu Registreerimine

Kui sõlmite 1Bedrift.no-ga Käibemaksu Registreerimise lepingut, tagame siis:

 • Dokumentide esitamist ettevõtte Registeretis registreerimiseks, täites kõiki Altinn süsteemis vajalikke vorme.
 • 1Bedrift.no AS ei vastuta vormide täitmisel või registreerimise alusena esitatud dokumentides kliendiga tehtud vigade ja/või ebatäpsuste eest.

Teenuse tellimisel nõustute järgmiste tingimustega:

 • Olete kohustatud vastutama käibemaksu registreerimiseks vajalikke dokumentide ja andmete täpsuse ja üheselt mõistetavuse eest.
 • 1Bedrift.no spetsialistid võtavad teiega ühendust e-posti teel, mida 1Bedrift.no vormis määranud olete ning küsivad teid Altinn.no süsteemis registreerimise kinnitada (allkirjastada). Altinn.no süsteemis antav allkiri on registreerimisprotsessi kohustuslik tingimus.
 • VAT Registeretis registreerimise vorme täidetakse teie poolt esitatud dokumentide alusel, seetõttu pole teil õigust tasulisest teenusest keelduda, samuti esitada avaldus VAT Registeret registrisse registreerimisest keeldumise kohta valesti esitatud andmete tõttu, dokumentide või muu põhjuste tõttu, mis ei ole 1Bedrift.no spetsialistide kontrolli all.

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.

 

Käibemaksu esindaja

Kui sõlmite 1Bedrift.no-ga maksuesindaja lepingut, tagame siis:

 • Esindajate ametlikku registreerimist.
 • Raamatupidamisteenuste lepingu sõlmimist Norus Accounting AS poolt
  *Teenus on saadaval ainult siis, kui see tingimus on täidetud.
 • Käibemaksu Norras arvutamise ja tasumise kontrolli.

Teenuse tellimisel nõustute järgmiste tingimustega:

 • Olete kohustatud õigeaegselt maksuesindaja teenuse eest tasu maksma. Virtuaalse ja postiaadressi renditasu võetakse 3 kuu eest ette.
 • Garanteerite, et 1Bedrift.no-ga arvutatud deposiiti maksate.
 • Kui lepingu tingimuste rikkumine ilmneb, on 1Bedrift.no AS-l õigus leping ühepoolselt lõpetada.

1Bedrfift.no allub Norra Kuningriigi seadustele ja järgib ranget kliendikontrolli poliitikat ettevõtete registreerimisel või muude toodete tellimisel rahapesu või muu seaduse rikkumise vastu. 1Bedrfift.no jätab endale õiguse vastuvõtmist ilma selgitusteta tühistada. Vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse makstud raha kliendi kontole esimesel võimalusel.