fbpx

Regulamin

Rejestracja spółki akcyjnej

Zawierając umowę z 1 Bedrift.no o rejestracji spółki akcyjnej (Rejestracji Holdingu/) gwarantujemy Tobie:

 • Przedstawienie wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji spółki akcyjnej (Vedtekter, Stiftelsesdokument, aksjeeierbok).
 • Nasi specjaliści zakończą proces rejestracji wypełniając i wysyłając wszystkie niezbędne schematy w systemie Altinn.no.
 • Gwarantujemy proces rejestracji firmy, biorąc pod uwagę wszystkie dane, które wprowadziłeś na platformie 1Bedrift.no.
 • 1Bedrift.no AS nie ponosi odpowiedzialności za błędy i/lub niedokładności popełnione przez klienta podczas wypełniania schematów na platformie 1Bedrift.no.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Jesteś osobiście odpowiedzialny za prawidłowość i precyzyjność podanych danych niezbędnych do rejestracji spółki akcyjnej.
 • Musisz zawrzeć z bankiem umowę, aby otworzyć rachunek bieżący i wpłacić kapitał zakładowy w wysokości minimum 30 000 koron norweskich lub w wysokości kapitału zakładowego określonego w dokumencie wygenerowanym w 1Bedrift.no.
 • Specjalisty 1Bedrift.no skontaktują się z Tobą przez e-mail podany w 1Bedrift.no z prośbą o potwierdzenie (podpisanie) rejestracji w systemie Altinn.no. Ten podpis kierownictwa nowej spółki akcyjnej w Altinn.no jest obowiązkowym warunkiem procesu rejestracji.
 • Po zakończeniu procesu rejestracji nowej spółki akcyjnej jesteś zobowiązany do opłaty państwowej w wysokości 5 570 koron norweskich. Aby pokryć te wydatki, możesz wykorzystać środki przekazane jako kapitał zakładowy.
 • Masz prawo do zwrotu środków zapłaconych za usługi 1Bedrift.no z konta Twojej nowej firmy zarejestrowanej, po oficjalnym księgowaniu wydatków. (Możesz skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą Norus Accounting AS).
 • Dokumenty powstają na podstawie otrzymanych od Ciebie danych i specyfikacji, więc nie masz prawa odmówić wykonania odpłatnej usługi.
 • Zgodnie z ustawodawstwem norweskim dokumenty wymagane do rejestracji spółki akcyjnej są ważne przez 90 dni. W przypadku opóźnienia z Twojej strony w dostarczeniu kompletu dokumentów (w tym potwierdzenia przeniesienia kapitału zakładowego), prace nad przygotowaniem dokumentów będą musiały zostać ponownie wykonane.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.

 

Rejestracja przedsiębiorstwa prywatnego

Zawierając umowę z 1Bedrift.no o rejestracji z prywatnym przedsiębiorstwem gwarantujemy Ci, że:

 • Nasi specjaliści zakończą proces rejestracji wypełniając i wysyłając wszystkie potrzebne schematy w systemie Altinn.no.
 • Gwarantujemy proces rejestracji firmy, biorąc pod uwagę wszystkie dane, które wprowadziłeś na platformie 1Bedrift.no.
 • 1Bedrift.no AS nie ponosi odpowiedzialności za błędy i/lub niedokładności popełnione przez klienta podczas wypełniania schematów na platformie 1Bedrift.no.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Jesteś osobiście odpowiedzialny za poprawność i dokładność podanych danych wymaganych do rejestracji.
 • Specjalisty 1Bedrift.no skontaktują się z Tobą przez e-mail podany w 1Bedrift.no z prośbą o potwierdzenie (podpisanie) rejestracji w systemie Altinn.no. Twój podpis w Altinn.no jest obowiązkowym warunkiem procesu rejestracji.
 • Po zakończeniu procesu rejestracji jesteś odpowiedzialny za dokonanie opłaty państwowej w wysokości 2265 koron norweskich *w przypadku rejestracji w Foretaksregisteret.
 • Dokumenty są generowane na podstawie danych i specyfikacji otrzymanych od Ciebie, więc nie masz prawa na odmówienie płatnych usług.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.

 

Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Norwegii

Zawierając z 1Bedrift.no umowę o zarejestrowanie oddziału firmy zagranicznej w Norwegii, masz gwarancję otrzymania:

 • Przygotowanie dokumentów wymaganych do rejestracji przedstawicieli.
 • Nasi specjaliści zakończą rejestrację wysyłając wszystkie niezbędne formularze i dokumenty pocztą.
 • Gwarantujemy rejestrację oddziału firmy zagranicznej z uwzględnieniem pełnych danych wprowadzonych przez Ciebie na platformie 1Bedrft.no.
 • 1Bedrift.no AS nie ponosi odpowiedzialności za błędy i/lub niedokładności popełnione przez klienta podczas wypełniania formularzy na 1Bedrift.no.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Masz obowiązek odpowiadać za poprawność i jednoznaczność podanych danych i dokumentów wymaganych do zarejestrowania oddziału zagranicznej firmy w Norwegii.
 • Po dokonaniu rejestracji oddziału firmy zagranicznej należy dokonać opłaty skarbowej.
 • Dokumenty są sporządzane na podstawie otrzymanych od Ciebie danych i specyfikacji, więc nie masz prawa odmówić wykonania usługi płatnej.
 • Zgodnie z norweskim prawem dokumenty wymagane do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są ważne przez 90 dni. W przypadku spóźnionego złożenia pełnego pakietu dokumentów z Państwa strony (w tym potwierdzenia przekazania kapitału akcjonariuszom) prace nad przygotowaniem dokumentów zostaną powtórzone.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.

 

Rejestracja holdingu

Zawierając umowę z 1 Bedrift.no o rejestracji spółki akcyjnej (Rejestracji Holdingu/) gwarantujemy Tobie:

 • Przedstawienie wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji spółki akcyjnej (Vedtekter, Stiftelsesdokument, aksjeeierbok).
 • Nasi specjaliści zakończą proces rejestracji wypełniając i wysyłając wszystkie niezbędne schematy w systemie Altinn.no.
 • Gwarantujemy proces rejestracji firmy, biorąc pod uwagę wszystkie dane, które wprowadziłeś na platformie 1Bedrift.no.
 • 1Bedrift.no AS nie ponosi odpowiedzialności za błędy i/lub niedokładności popełnione przez klienta podczas wypełniania schematów na platformie 1Bedrift.no.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Jesteś osobiście odpowiedzialny za prawidłowość i precyzyjność podanych danych niezbędnych do rejestracji spółki akcyjnej.
 • Musisz zawrzeć z bankiem umowę, aby otworzyć rachunek bieżący i wpłacić kapitał zakładowy w wysokości minimum 30 000 koron norweskich lub w wysokości kapitału zakładowego określonego w dokumencie wygenerowanym w 1Bedrift.no .
 • Specjalisty 1Bedrift.no skontaktują się z Tobą przez e-mail podany w 1Bedrift.no z prośbą o potwierdzenie (podpisanie) rejestracji w systemie Altinn.no. Ten podpis kierownictwa nowej spółki akcyjnej w Altinn.no jest obowiązkowym warunkiem procesu rejestracji.
 • Po zakończeniu procesu rejestracji nowej spółki akcyjnej jesteś zobowiązany do opłaty państwowej w wysokości 5 570 koron norweskich. Aby pokryć te wydatki, możesz wykorzystać środki przekazane jako kapitał zakładowy.
 • Masz prawo do zwrotu środków zapłaconych za usługi 1Bedrift.no z konta Twojej nowej firmy zarejestrowanej, po oficjalnym księgowaniu wydatków. (Możesz skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą Norus Accounting AS).
 • Dokumenty powstają na podstawie otrzymanych od Ciebie danych i specyfikacji, więc nie masz prawa odmówić wykonania odpłatnej usługi.
 • Zgodnie z ustawodawstwem norweskim dokumenty wymagane do rejestracji spółki akcyjnej są ważne przez 90 dni. W przypadku opóźnienia z Twojej strony w dostarczeniu kompletu dokumentów (w tym potwierdzenia przeniesienia kapitału zakładowego), prace nad przygotowaniem dokumentów będą musiały zostać ponownie wykonane.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.

 

Nabycie już zarejestrowanej i gotowej do użytku firmy

Zawierając umowę z 1Bedrift.no na nabycie gotowej firmy gwarantujemy:

 • Zarejestrowana spółka akcyjna, z której można korzystać tego samego dnia.
 • Specjaliści 1Bedrift.no będą swiadczyc Tobie wsparcie przy zmianie nazwy, adresu, rodzajów działalności firmy, a także przy ponownej rejestracji akcjonariuszy, dyrektora generalnego, menadżera.
 • 1Bedrfift.no gwarantuje, że spółka akcyjna nigdy nie funkcjonowała i nie ma długów ani innych zobowiązań, z wyjątkiem dokonania opłaty państwowej za rejestrację firmy w Foretaksregisteret w wysokości 5 570 koron norweskich.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Nabywasz zarejestrowaną spółkę akcyjną bez konta bankowego.
 • Akceptujesz długi wobec nowej firmy, aby opłacić kapitał zakładowy w wysokości 30 000 koron norweskich.
 • Twoja nowa firma zostanie obciążona opłatą w wysokości 1440 koron norweskich za zmianę nazwy w biurze rejestracyjnym. Kwota ta jest płacona po przerejestrowaniu spółki akcyjnej.
 • Twoja firma jest obciążona opłatą za założenie spółki akcyjnej w wysokości 5 570 koron norweskich w Brønnøysund.
 • Kwota ta jest zwracana na konto sprzedawcy, jeśli prowizja zostanie zapłacona przez 1Bedrift.no.
 • Kwota transakcji, z wyłączeniem wydatków spółki na wyżej wymienione opłaty państwowe i zaległości w spłacie kapitału zakładowego, wynosi 9 900 koron norweskich.
 • Transakcja kupna i sprzedaży spółki akcyjnej uważana jest za zakup przemysłowy, ze zmianą specyfikacji firmy na żądanie kupującego, w związku z czym transakcja nie może być odwołana i nie ma prawa do jej anulowania.
 • Upoważniasz specjalistów 1Bedrift.no do oceny zdolności kredytowej Ciebie oraz innych osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z nabywaną spółką akcyjną.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.

 

Podanie firmie adresu prawnego i / lub pocztowego

Zawierając umowę z 1Bedrift.no na przekazanie firmie adresu prawnego i / lub pocztowego gwarantujemy:

 • Poufność otrzymanej korespondencji.
 • Przechowywanie dokumentów.
 • Przekazywanie otrzymanej korespondencji na wskazany przez Ciebie adres e-mail 1Bedrift.no w ciągu 48 godzin od jej otrzymania.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Musisz płacić opłatę najmu w terminie. Wynajem adresów wirtualnych i pocztowych opłacany jest z góry za 3 miesiące.
 • W przypadku niespłacenia za najem wirtualnego adresu prawnego i pocztowego, otrzymana korespondencja nie zostanie wysłana do właściciela do czasu wypłaty długu.
 • W przypadku naruszenia warunków umowy najmu 1Bedrift.no AS może jednostronnie wypowiedzieć umowę najmu wirtualnego adresu prawnego i pocztowego.
 • Cena wynajmu nie obejmuje obsługi sporządzenia dokumentów i ponownej rejestracji adresu prawnego firmy.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.

 

Zmiany danych administracyjnych firmy

Zawierając umowę z 1Bedrift.no, gwarantujemy Tobie:

 • Sporządzenie wszystkich niezbędnych do rejestracji zmian dokumentów (Vedtekter, Stiftelsesdokument, Styremøteprotokoll).
 • Nasi specjaliści zakończą proces rejestracji wypełniając i wysyłając wszystkie niezbędne schematy w systemie Altinn.no.
 • Gwarantujemy proces rejestracji zmian z uwzględnieniem wszystkich danych wprowadzonych przez Ciebie na platformie 1Bedrift.no.
 • 1Bedrift.no AS nie ponosi odpowiedzialności za błędy i / lub niedokładności popełnione przez klienta podczas wypełniania schematów na platformie 1Bedrift.no.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Jesteś osobiście odpowiedzialny za poprawność i dokładność tych danych wymaganych przez Qdim dla rejestracji z tonami zmian radiowych.
 • Specjalisty 1Bedrift.no skontaktują się z Tobą przez e-mail podany w 1Bedrift.no z prośbą o potwierdzenie (podpisanie) rejestracji w systemie Altinn.no. Twój podpis w Altinn.no jest obowiązkowym warunkiem procesu rejestracji.
 • Po zakończeniu procesu rejestracji jesteś odpowiedzialny za dokonanie opłaty państwowej w wysokości 1 440 koron norweskich *w przypadku zmiany nazwy firmy.
 • Dokumenty są generowane na podstawie danych i specyfikacji otrzymanych od Ciebie, więc nie masz prawa na odmówienie płatnych usług.
 • Zgodnie z norweskim prawem dokumenty wymagane do zarejestrowania zmian w firmie są ważne przez 90 dni. W przypadku spóźnionego złożenia pełnego pakietu dokumentów z Państwa strony prace nad przygotowaniem dokumentów zostaną powtórzone.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.

 

Kupno i sprzedaż akcji. Zmiana w strukturze akcjonariatu

Zawierając umowę z 1Bedrift.no, gwarantujemy Tobie:

 • Przedstawienie wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji zmian
  (Umowa kupna-sprzedaży akcji, Zaproszenie na zgromadzenie akcjonariuszy, Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji, Protokół obrad, Aksjeeierbok).
 • Nasi specjaliści zakończą proces rejestracji wypełniając i wysyłając wszystkie niezbędne schematy w systemie Altinn.no.
 • Gwarantujemy proces rejestracji zmian z uwzględnieniem wszystkich danych wprowadzonych przez Ciebie na platformie 1Bedrift.no.
 • 1Bedrift.no AS nie ponosi odpowiedzialności za błędy i / lub niedokładności popełnione przez klienta podczas wypełniania schematów na platformie 1Bedrift.no.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Jesteś osobiście odpowiedzialny za poprawność i poprawność podanych danych niezbędnych do zarejestrowania transakcji kupna-sprzedaży akcji.
 • Specjalistom 1Bedrift.no w celu ukończenia procesu rejestracji sprzedaży akcji jest wymagany dostęp w Altinn. Skontaktujemy się z Tobą przez e-mail z instrukcjami, jak możesz przekazać nam dostęp do Altinn Twojej firmy.
  Ta procedura jest obowiązkowym warunkiem rejestracji zmian.
 • W przypadku odmowy z Twojej strony lub odmowy dostępu do Altinn z innych powodów 1Bedrift.no nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych podanych przez Ciebie lub osoby trzecie, a także za gwarancje oficjalnej ponownej rejestracji sprzedaży i kupna akcji.
 • Dokumenty są generowane na podstawie otrzymanych od Ciebie danych i specyfikacji, więc nie masz prawa odmówić wykonania płatnej usługi.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.

 

Rejestracja VAT

Zawierając umowę z 1Bedrift.no o rejestracji VAT, gwarantujemy:

 • Złożenie dokumentów do rejestracji firmy w Registeret poprzez wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy w systemie Altinn.
 • 1Bedrift.no AS nie ponosi odpowiedzialności za błędy i / lub niedokładności popełnione przez klienta podczas wypełniania formularzy na 1Bedrift.no lub w dokumentach dostarczonych jako podstawa do rejestracji.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Ponosisz odpowiedzialność za poprawność i jednoznaczność podanych danych i dokumentów wymaganych do zarejestrowania zmian.
 • Specjalisty 1Bedrift.no skontaktują się z Tobą przez e-mail podany w 1Bedrift.no z prośbą o potwierdzenie (podpisanie) rejestracji w systemie Altinn.no. Ten podpis kierownictwa nowej spółki akcyjnej w Altinn.no jest obowiązkowym warunkiem procesu rejestracji.
 • Formularze do rejestracji w Rejestratorze VAT są wypełniane na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów, więc nie masz prawa odmówić wykonania usługi odpłatnej, a także złożyć reklamację o ewentualną odmowę rejestracji u Rejestratora VAT z powodu błędnie podanych danych, dokumentów lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od od specjalistów 1Bedrift.no.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.

 

Przedstawiciel VAT TAX

Zawierając umowę z 1Bedrift.no o przedstawicielu podatkowym, gwarantowanie otrzymujesz:

 • Oficjalna rejestracja przedstawicielstwa.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług księgowych przez Norus Accounting AS
  *Usługa jest możliwa tylko przy realizacji tego warunku.
 • Kontrola obliczania i płatności podatku VAT w Norwegii.

Zamawiając usługę akceptujesz następujące warunki:

 • Jesteś zobowiązany do terminowego opłacenia usług przedstawiciela podatkowego. Wynajem adresów wirtualnych i pocztowych opłacany jest z góry za 3 miesiące.
 • Gwarantujesz wpłatę kaucji obliczonej przez 1Bedrift.no.
 • W przypadku naruszenia warunków umowy w stosunku do przedstawiciela 1Bedrift.no AS ma prawo jednostronnie wypowiedzieć umowę.

1Bedrfift.no podlega prawu Królestwa Norwegii i ma ścisłą politykę kontroli klientów w zakresie rejestracji firm lub zamawiania innych produktów w celu prania pieniędzy lub innych potencjalnych wykroczeń. 1Bedrift.no zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez żadnego powodu. W przypadku odmowy realizacji transakcji wpłacone środki zostaną jak najszybciej zwrócone na konto klienta.