fbpx

Vilkår og betingelser

REGISTRERING AV AKSJESELSKAP

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no om registrering av et aksjeselskap (Registrering av Holding /) garanterer vi deg:

 • Produksjon av alle dokumenter som kreves for registrering av et aksjeselskap (Vedtekter, Stiftelsesdokument, aksjeeierbok)
 • Våre spesialister vil fullføre registreringsprosessen ved å fylle ut og sende alle nødvendige ordninger i Altinn.no-systemet
 • Vi garanterer selskapets registreringsprosess under hensyntagen til alle dataene du har lagt inn på 1Bedrft.no-plattformen
 • 1Bedrift.no AS er ikke ansvarlig for feil og / eller unøyaktigheter gjort av klienten når du fyller ut ordningene på 1Bedrift.no-plattformen

Ved å bestille tjenesten godtar du følgende betingelser:

 • Du er personlig ansvarlig for riktigheten og nøyaktigheten av de spesifiserte dataene som er nødvendige for registrering av et aksjeselskap
 • Du må inngå en avtale med banken, åpne en løpende konto og betale aksjekapitalen til minst 30.000 kroner eller i mengden aksjekapital som er spesifisert i produksjonen av dokumenter i 1Bedrift.no
 • 1Bedrift.no-spesialister vil kontakte deg på e-post spesifisert av deg i 1Bedrift.no med en forespørsel om å bekrefte (signere) registrering i Altinn.no-systemet. Denne signaturen til ledelsen i det nye aksjeselskapet i Altinn.no er en forutsetning for registreringsprosessen
 • Etter avslutningen av registreringsprosessen til det nye aksjeselskapet ditt, er du ansvarlig for å betale det statlige gebyret på 5.570 kroner. For å betale for disse kostnadene kan du bruke midlene som er overført som aksjekapital
 • Du har rett til tilbakebetaling av midler som er betalt for 1Bedrift.no-tjenester fra kontoen til ditt nyregistrerte selskap, etter den offisielle bokføringen av utgifter. (Du kan konsultere en Norus Accounting AS-spesialist i denne saken)
 • Dokumenter produseres på grunnlag av data og spesifikasjoner mottatt fra deg, slik at du ikke har rett til å nekte en betalt tjeneste
 • Basert på norsk lovgivning, er dokumentene som kreves for registrering av et aksjeselskap gyldige i 90 dager. I tilfelle en forsinkelse fra din side med å levere en komplett pakke med dokumenter (inkludert bekreftelse av overføring av aksjekapital), må arbeidet med produksjon av dokumenter utføres igjen

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kundekontrollpolicy for selskapsregistreringer eller andre produktordrer for hvitvasking av penger eller andre potensielle juridiske brudd. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere transaksjonen uten noen forklaring. I tilfeller av avslag på å fullføre transaksjonen vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så snart som mulig.

REGISTRERING AV ENKELTPERSONFORETAK

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no om registrering av privat selskap, garanterer vi deg:

 • At spesialistene våre skal fullføre registreringsprosessen ved å fylle ut og sende alle nødvendige ordninger i Altinn.no-systemet
 • Vi garanterer selskapets registreringsprosess under hensyntagen til alle dataene du har lagt inn på 1Bedrft.no-plattformen
 • 1Bedrift.no AS er ikke ansvarlig for feil og / eller unøyaktigheter gjort av klienten når du fyller ut ordningene på 1Bedrift.no-plattformen

Ved å bestille tjenesten godtar du følgende betingelser:

 • Du er personlig ansvarlig for korrektheten og nøyaktigheten av de spesifiserte dataene som kreves for registrering
 • 1Bedrift.no-spesialister vil kontakte deg på e-post spesifisert av deg i 1Bedrift.no med en forespørsel om å bekrefte (signere) registrering i Altinn.no-systemet. Signaturen din på Altinn.no er en forutsetning for registreringsprosessen
 • Etter avslutningen av registreringsprosessen er du ansvarlig for å betale det statlige gebyret på 2 265 kroner * i tilfeller av registrering hos Foretaksregisteret
 • Dokumenter er laget på grunnlag av data og spesifikasjoner mottatt fra deg, så du har ingen rett til å nekte en betalt tjeneste.

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kundekontrollpolicy for selskapsregistreringer eller bestilling av andre produkter med det formål hvitvasking av penger eller andre potensielle juridiske brudd. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere transaksjonen uten noen forklaring. I tilfeller av avslag på å fullføre transaksjonen vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så snart som mulig.

REGISTRERE ET NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK (NUF)

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no om registrering av en utenlandsk firmafilial i Norge, garanterer vi deg:

 • Produksjon av alle dokumenter som kreves for registrering av et representasjonskontor
 • Våre spesialister vil fullføre registreringsprosessen ved å sende alle nødvendige ordninger og dokumenter per post
 • Vi garanterer prosessen med å registrere en filial av et utenlandsk selskap, og tar hensyn til alle dataene du har lagt inn på 1Bedrft.no-plattformen
 • 1Bedrift.no AS er ikke ansvarlig for feil og / eller unøyaktigheter gjort av klienten når du fyller ut ordningene på 1Bedrift.no-plattformen.

Ved å bestille tjenesten godtar du følgende betingelser:

 • Du er personlig ansvarlig for korrektheten og nøyaktigheten av de spesifiserte dataene, samt dokumentene som kreves for registrering av en filial av et utenlandsk selskap i Norge
 • Etter avslutningen av registreringsprosessen for en filial av et utenlandsk selskap, er du ansvarlig for å betale statsavgiften
 • Dokumenter produseres på grunnlag av data og spesifikasjoner mottatt fra deg, så du har ingen rett til å nekte en betalt tjeneste
 • Basert på norsk lovgivning er dokumentene som kreves for å registrere en filial gyldige i 90 dager. I tilfelle en forsinkelse fra din side med å levere en komplett pakke med dokumenter (inkludert bekreftelse av overføring av aksjekapital), må arbeidet med produksjon av dokumenter utføres igjen.

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kundekontrollpolicy for selskapsregistreringer eller bestilling av andre produkter med det formål hvitvasking eller annen potensiell forseelse. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere transaksjonen uten noen forklaring. I tilfeller av avslag på å fullføre transaksjonen vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så snart som mulig.

REGISTRERING AV HOLDINGSELSKAP

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no om registrering av et aksjeselskap (Registrering av Holding /) garanterer vi deg:

 • Produksjon av alle dokumenter som kreves for registrering av et aksjeselskap (Vedtekter, Stiftelsesdokument, aksjeeierbok)
 • Våre spesialister vil fullføre registreringsprosessen ved å fylle ut og sende alle nødvendige ordninger i Altinn.no-systemet
 • Vi garanterer selskapets registreringsprosess under hensyntagen til alle dataene du har lagt inn på 1Bedrft.no-plattformen
 • 1Bedrift.no AS er ikke ansvarlig for feil og / eller unøyaktigheter gjort av klienten når du fyller ut ordningene på 1Bedrift.no-plattformen

Ved å bestille tjenesten godtar du følgende betingelser:

 • Du er personlig ansvarlig for riktigheten og nøyaktigheten av de spesifiserte dataene som er nødvendige for registrering av et aksjeselskap
 • Du må inngå en avtale med banken, åpne en løpende konto og betale aksjekapitalen til minst 30.000 kroner eller i mengden aksjekapital som er spesifisert i produksjonen av dokumenter i 1Bedrift.no
 • 1Bedrift.no-spesialister vil kontakte deg på e-post spesifisert av deg i 1Bedrift.no med en forespørsel om å bekrefte (signere) registrering i Altinn.no-systemet. Denne signaturen til ledelsen i det nye aksjeselskapet i Altinn.no er en forutsetning for registreringsprosessen
 • Etter avslutningen av registreringsprosessen til det nye aksjeselskapet ditt, er du ansvarlig for å betale det statlige gebyret på 5.570 kroner. For å betale for disse kostnadene kan du bruke midlene som er overført som aksjekapital
 • Du har rett til tilbakebetaling av midler som er betalt for 1Bedrift.no-tjenester fra kontoen til ditt nyregistrerte selskap, etter den offisielle bokføringen av utgifter. (Du kan konsultere en Norus Accounting AS-spesialist i denne saken)
 • Dokumenter produseres på grunnlag av data og spesifikasjoner mottatt fra deg, slik at du ikke har rett til å nekte en betalt tjeneste
 • Basert på norsk lovgivning, er dokumentene som kreves for registrering av et aksjeselskap gyldige i 90 dager. I tilfelle en forsinkelse fra din side med å levere en komplett pakke med dokumenter (inkludert bekreftelse av overføring av aksjekapital), må arbeidet med produksjon av dokumenter utføres igjen.

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kundekontrollpolicy for selskapsregistreringer eller andre produktordrer for hvitvasking av penger eller andre potensielle juridiske brudd. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere transaksjonen uten noen forklaring. I tilfeller av avslag på å fullføre transaksjonen vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så snart som mulig.

HYLLESELSKAP SALG AV FERDIREGISTRERT SELSKAPER

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no om kjøp av et ferdigregistrertselskap, garanterer vi:

 • Registrert aksjeselskap som kan brukes samme dag
 • 1Bedrift.no spesialister vil støtte deg med endring av selskapets navn, adresse, typer aktiviteter samt med omregistrering av aksjonærer, daglig leder, ocv
 • 1Bedrfift.no garanterer at aksjeselskapet aldri har fungert og ikke har noen gjeld og andre forpliktelser, bortsett fra å betale gebyr for å registrere selskapet hos Foretaksregisteret på 5 570 kroner.

Når du bestiller en tjeneste, godtar du følgende betingelser:

 • Du kjøper et registrert aksjeselskap uten bankkonto
 • Du aksepterer gjeld til det nye selskapet ditt for betaling av aksjekapital til et beløp på 30.000 kroner
 • Det nye selskapet ditt belastes et gebyr for å endre navn i Brreg på 1.440 kroner. Dette beløpet skal betales etter omregistrering av aksjeselskapet
 • Ditt selskap belastes et gebyr for etablering av aksjeselskap for 5 570 kroner i Brønnøysund. Dette beløpet refunderes til selgerens konto i tilfelle gebyret blir betalt av 1Bedrift.no
 • Verdien av transaksjonen eksklusive selskapskostnader for ovennevnte statlige plikter og gjeld ved betaling av aksjekapital er 9 900 kroner
 • Salg og kjøpstransaksjon av et aksjeselskap anses å være et industrielt kjøp, med endring i selskapets spesifikasjoner på forespørsel fra kjøperen, slik at transaksjonen ikke har tilbakevirkende kraft og retten til å kansellere transaksjonen
 • Du autoriserer 1Bedrift.no-spesialister til å vurdere kredittverdigheten til deg og andre personer direkte eller indirekte relatert til aksjeselskapet du kjøper.

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kjøperkontrollpolitikk angående erverv av selskaper med formål hvitvasking eller andre potensielle lovbrudd. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere selskapets salg og kjøpstransaksjon uten noen forklaring. I tilfelle nektet å fullføre en transaksjon, vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så raskt som mulig.

LEIE AV VIRTUELL KONTORPLASS GI SELSKAPET EN JURIDISK OG POSTADRESSE

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no om å gi selskapet en juridisk og / eller, garanterer vi deg:

 • Konfidensialitet om mottatt korrespondanse
 • Dokumentets sikkerhet
 • Sende mottatt korrespondanse per e-post spesifisert av deg i 1Bedrift.no innen maksimalt 48 timer etter mottakelse.

Ved å bestille tjenesten godtar du følgende betingelser:

 • Betimelig leiebetaling. Lei av virtuelle og postadresser faktureres på forhånd i 3 måneder
 • I tilfeller av manglende betaling av leieavtalen av den virtuelle juridiske og postadressen, vil den mottatte korrespondansen ikke bli sendt til eieren før gjelden er tilbakebetalt
 • I tilfeller av brudd på leiekontraktens vilkår, har 1Bedrift.no AS rett til ensidig å si opp avtalen om leieavtale av den virtuelle juridiske og postadressen
 • Tjenesten for utarbeidelse av dokumenter og offisiell omregistrering av selskapets juridiske adresse er ikke inkludert i leieprisen.

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kundekontrollpolicy for å registrere selskaper eller bestille andre produkter med det formål hvitvasking av penger eller annen potensiell forseelse. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere transaksjonen uten noen forklaring. I tilfeller av avslag på å fullføre transaksjonen vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så snart som mulig.

REGISTRERING AV ENDRINGER FOR DITT SELSKAP

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no garanterer vi deg:

 • Produksjon av alle dokumenter som er nødvendige for registrering av endringer (Vedtekter, Stiftelsesdokument, Styremøteprotokoll)
 • Våre spesialister vil fullføre registreringsprosessen ved å fylle ut og sende alle nødvendige ordninger i Altinn.no-systemet
 • Vi garanterer prosessen med registrering av endringer under hensyntagen til alle dataene du har lagt inn på 1Bedrft.no-plattformen
 • 1Bedrift.no AS er ikke ansvarlig for feil og / eller unøyaktigheter gjort av klienten når du fyller ut ordningene på 1Bedrift.no-plattformen

Ved å bestille tjenesten godtar du følgende betingelser:

 • Du er personlig ansvarlig for riktigheten og nøyaktigheten av de spesifiserte dataene som er nødvendige for å registrere endringer
 • 1Bedrift.no-spesialister vil kontakte deg på e-post spesifisert av deg i 1Bedrift.no med en forespørsel om å bekrefte (signere) registreringen i Altinn.no-systemet. Signaturen din i Altinn.no er en forutsetning for endringsregistreringsprosessen
 • Etter avslutningen av registreringsprosessen er du ansvarlig for å betale det statlige gebyret på 1 440 NOK * i tilfelle en endring av navnet på selskape
 • Dokumenter produseres på grunnlag av data og spesifikasjoner mottatt fra deg, slik at du ikke har rett til å nekte en betalt tjeneste
 • Basert på norsk lovgivning, er dokumentene som kreves for å registrere selskapsendringer gyldige i 90 dager. I tilfelle forsinkelse fra din side med levering av en komplett pakke med dokumenter, må arbeidet med produksjon av dokumentasjon utføres igjen.

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kundekontrollpolicy for selskapsregistreringer eller andre produktordrer for hvitvasking av penger eller andre potensielle juridiske brudd. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere transaksjonen uten noen forklaring. I tilfeller av avslag på å fullføre transaksjonen vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så snart som mulig.

KJØP OG SALG AV AKSJER ENDRING I AKSJONÆRSTRUKTUREN

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no garanterer vi deg:

 • Produksjon av alle dokumenter som er nødvendige for registrering av endringer
  (Kjøp og salgsavtale av aksjer, Invitasjon til aksjonærmøtet, melding om intensjonen om å selge aksjer, referat fra møtet, Aksjeeierbok)
 • Våre spesialister vil fullføre registreringsprosessen ved å fylle ut og sende alle nødvendige ordninger i Altinn.no-systemet
 • Vi garanterer prosessen med registrering av endringer under hensyntagen til alle dataene du har lagt inn på 1Bedrft.no-plattformen
 • 1Bedrift.no AS er ikke ansvarlig for feil og / eller unøyaktigheter gjort av klienten når du fyller ut ordningene på 1Bedrift.no-plattformen.

Ved å bestille tjenesten godtar du følgende betingelser:

 • Du er personlig ansvarlig for riktigheten og nøyaktigheten av de spesifiserte dataene som er nødvendige for å registrere en transaksjon for salg av aksjer
 • 1Bedrift.no-spesialister trenger tilgang til Altinn for å fullføre registreringsprosessen for salg av aksjer. Vi vil kontakte deg på e-post med instruksjoner om hvordan du kan delegere tilgang til bedriftens Altinn til oss.

Denne prosedyren er en forutsetning for registrering av endringer:

 • I tilfeller av avslag, fra din side, eller manglende tilgang til Altinn av andre grunner, er 1Bedrift.no ikke ansvarlig for riktigheten av dataene som er sendt inn av deg eller tredjepart, samt garantier for offisiell omregistrering av salg og kjøp av aksjer
 • Dokumenter produseres på grunnlag av data og spesifikasjoner mottatt fra deg, slik at du ikke har rett til å nekte en betalt tjeneste.

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kundekontrollpolicy for selskapsregistreringer eller andre produktordrer for hvitvasking av penger eller andre potensielle juridiske brudd. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere transaksjonen uten noen forklaring. I tilfeller av avslag på å fullføre transaksjonen vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så snart som mulig.

REGISTRERING I MVA-REGISTERET

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no om momsregistrering, garanterer vi deg:

 • Innlevering av dokumenter for registrering av et selskap i momsregisteret ved å fylle ut alle nødvendige ordninger i Altinn
 • 1Bedrift.no AS er ikke ansvarlig for feil og / eller unøyaktigheter gjort av klienten når de fyller ut ordninger på 1Bedrift.no-plattformen eller i dokumenter sendt som grunnlag for registrering.

Ved å bestille tjenesten godtar du følgende betingelser:

 • Du er personlig ansvarlig for riktigheten og nøyaktigheten av de spesifiserte dataene, samt dokumentene som er nødvendige for å registrere endringer
 • 1Bedrift.no-spesialister vil kontakte deg på e-post spesifisert av deg i 1Bedrift.no med en forespørsel om å bekrefte (signere) registreringen i Altinn.no-systemet. Signaturen din i Altinn.no er en forutsetning for endringsregistreringsprosessen
 • Ordninger for registreringer i MVA Registeret fylles ut på bakgrunn av dokumenter levert av deg, derfor har du ingen rett til å nekte en betalt tjeneste, så vel som til krav i tilfeller av avslag på registrering i MVA-registeret på grunn av feil oppgitte data eller dokumenter, samt av andre grunner utenfor 1Bedrift.no spesialister.

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kundekontrollpolicy for selskapsregistreringer eller andre produktordrer for hvitvasking av penger eller andre potensielle juridiske brudd. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere transaksjonen uten noen forklaring. I tilfeller av avslag på å fullføre transaksjonen vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så snart som mulig.

MVA REPRESENTASJON

Ved å inngå en avtale med 1Bedrift.no om MVA representant garanterer vi deg:

 • Offisiell registrering av representasjonskontoret
 • Inngåelse av en avtale for regnskapstjenester av Norus Accounting AS
  * Tjenesten er bare mulig hvis denne betingelsen er oppfylt
 • Kontroll av momsberegning og betaling i Norge.

Ved å bestille tjenesten godtar du følgende betingelser:

 • Rettidig betaling for skatterepresentasjonstjenester. Skal faktureres på forhånd i 3 måneder
 • Du garanterer betaling av innskuddet beregnet av systemet 1Bedrift.no
 • I tilfeller av brudd på vilkårene i representasjonsavtalen, har 1Bedrift.no AS ensidig rett til å si opp avtalen

1Bedrfift.no er underlagt lovene i Kongeriket Norge og har en streng kundekontrollpolicy for å registrere selskaper eller bestille andre produkter med det formål hvitvasking av penger eller andre potensielle juridiske brudd. 1Bedrift.no forbeholder seg retten til å kansellere transaksjonen uten noen forklaring. I tilfeller av avslag på å fullføre transaksjonen vil de betalte midlene bli returnert til kundens konto så snart som mulig.