fbpx

Noteikumi un nosacījumi

Akciju sabiedrības reģistrācija

Slēdzot vienošanos ar 1Bedrift.no par akciju sabiedrības reģistrāciju (Holdinga reģistrāciju):

 • Mēs nodrošinam visu akciju sabiedrības reģistrēšanai nepiciešamo dokumentu izveidi (Vedtekter, Stiftelsesdokument, aksjeeierbok).
 • Mūsu speciālisti uzņemas reģistrācijas procesu un tā pabeigšanu, aizpildot un nosūtot visas nepieciešamās veidlapas sistēmā Altinn.no.
 • Mēs nodrošinam uzņēmuma reģistrācijas procesu, ņemot vērā visus Jūsu ievadītos platformā 1Bedrift.no datus.
 • 1Bedrift.no AS neuzņemas atbildību par kļūdām un/vai neatbilstībām, ko pieļāvis klients aizpildot shēmas platformā 1Bedrift.no.

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat tam, ka:

 • Jūs esat personīgi atbildīgs par norādīto datu, kas nepieciešami akciju sabiedrības reģistrēšanai, precizitāti.
 • Jums jānoslēdz līgums ar banku, jāatver norēķinu konts un jāapmaksā akciju kapitāls vismaz 30 000 NOK apmērā vai akciju kapitāla apmēra, kas tika norādīts 1Bedrift.no dokumentu izveides laikā.
 • 1Bedrift.no speciālisti sazināsies ar Jums pa e-pastu, kuru Jūs norādījāt platformā 1Bedrift.no ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju sistēmā Altinn.no. Šis jaunās akciju sabiedrības vadības apstiprinājums sistēmā Altinn.no ir obligāts nosacījums.
 • Pēc jaunās akciju sabiedrības reģistrācijas procesa beigām, Jūs esat atbildīgs par valsts nodevas samaksu 5 570 NOK apmērā. Šo izdevumu apmaksai Jūs varat izmantot akciju kapitāla līdzekļus.
 • Jums ir tiesības uz līdzekļu, ko Jūs apmaksājāt par 1Bedrift.no pakalpojumiem, atgriešanu no Jūsu jaunā uzņēmuma konta , pēc oficiālās izdevumu uzskaites. (Jūs varat konsultēties šajā jautājumā ar Norus Accounting AS speciālistu).
 • Dokumenti tiek veidoti, pamatojoties uz no Jums iegūtajiem datiem un specifikācijām, tāpēc Jums nav tiesību atteikties no apmaksāta pakalpojuma.
 • Pamatojoties uz Norvēģijas likumdošanu akciju sabiedrības reģistrācijai nepieciešamie dokumenti ir spēkā 90 dienu laikā. Pilnas dokumentu paketes iesniegšanas aizkavēšanas no jūsu puses gadījumā, (ieskaitot apliecinājumu par akciju kapitāla pārskaitīšanu), dokumentu izveides darbs jāveic atkārtoti.

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas vai citu iespējamu likumpārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Darījuma veikšanas atteikšanās gadījumā samaksātie līdzekļi tiks atgriezti uz klienta rēķina maksimāli īsā termiņā

 

Privāta uzņēmuma reģistrācija

Slēdzot līgumu ar 1Bedrift.no par Registration of private entreprise mēs garantējam Jums, ka:

 • Mūsu speciālisti uzņemas reģistrācijas procesu un ta pabeigšanu, aizpildot un nosūtot visas nepieciešamās shēmas sistēmā Altinn.no.
 • Mēs nodrošinam uzņēmuma reģistrācijas procesu, ņemot vērā visus Jūsu ievadītos platformā 1Bedrift.no datus.
 • 1Bedrift.no AS neuzņemas atbildību par kļūdām un/vai neatbilstībām, ko pieļāvis klients aizpildot shēmas platformā 1Bedrift.no.

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat šādiem nosacījumiem:

 • Jūs esat personīgi atbildīgi par nepieciešamo norādīto datu precizitāti.
 • 1Bedrift.no speciālisti sazināsies ar Jums pa e-pastu ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju sistēmā Altinn.no. Šis jaunās akciju sabiedrības vaības apstiprinājums sistēmā Altinn.no ir obligāts nosacījums.
 • Pēc reģistrācijas procesa beigām, Jūs esat atbildīgs par valsts nodevas samaksu 2 265 NOK apmērā *reģistrējoties Foretaksregisteret
 • Dokumenti tiek veidoti, pamatojoties uz no Jums iegūtajiem datiem un specifikācijām, tāpēc Jums nav tiesību atteikties no apmaksāta pakalpojuma.

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas vai citu iespējamu likumpārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Darījuma veikšanas atteikšanās gadījumā samaksātie līdzekļi tiks atgriezti uz klienta rēķina.

 

Ārvalstu uzņēmuma filiāles reģistrācija Norvēģijā

Noslēdzot līgumu ar 1Bedrift.no par ārvalstu uzņēmuma filiāles reģistrēšanu Norvēģijā, jūs saņemat:

 • Pārstāvju reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu izgatavošanu.
 • Mūsu speciālisti uzņemas reģistrācijas procesu un tā pabeigšanu, aizpildot unnosūtot visas nepieciešamās shēmas.
 • Mēs garantējam ārvalstu uzņēmuma filiāles reģistrāciju, ņemot vērā Jūsu ievadītos platformā 1Bedrift.no datus.
 • 1Bedrift.no AS neuzņemas atbildību par kļūdām un / vai neatbilstībām, ko pieļāvis klients aizpildot veidlapas platformā 1Bedrift.no.

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat šādiem nosacījumiem:

 • Jūs esat personīgi atbildīgi par norādīto datu un dokumentu precizitāti, kas nepieciešami ārzemju uzņēmuma filiāles reģistrēšanai.
 • Pēc ārvalstu uzņēmuma filiāles reģistrācijas pabeigšanas jums ir jāapmaksā valsts nodeva.
 • Dokumenti tiek noformēti, pamatojoties uz iegūtajiem no jums datiem un specifikācijām, tādēļ jums nav tiesību atteikties no maksas pakalpojuma.
 • Saskaņā ar Norvēģijas likumdošanu dokumenti, kas nepieciešami sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrēšanai, ir spēkā 90 dienu laikā. Nelaicīgas pilnas dokumentu paketes sniegšanas no jūsu puses gadījumā (tajā skaitā akciju kapitāla nodošanas apstiprinājuma), dokumentu izgatavošanas darbs jāveic atkārtoti.

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas vai citu iespējamu likumpārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Darījuma veikšanas atteikšanās gadījumā samaksātie līdzekļi tiks atgriezti uz klienta rēķina.

 

Holdinga reģistrācija

Slēdzot vienošanos ar 1Bedrift.no par akciju sabiedrības reģistrāciju (Holdinga reģistrāciju):

 • Mēs nodrošinam visu akciju sabiedrības reģistrēšanai nepiciešamo dokumentu izveidi (Vedtekter, Stiftelsesdokument, aksjeeierbok).
 • Mūsu speciālisti uzņemas reģistrācijas procesu un tā pabeigšanu, aizpildot un nosūtot visas nepieciešamās veidlapas sistēmā Altinn.no.
 • Mēs nodrošinam uzņēmuma reģistrācijas procesu, ņemot vērā visus Jūsu ievadītos platformā 1Bedrift.no datus.
 • 1Bedrift.no AS neuzņemas atbildību par kļūdām un/vai neatbilstībām, ko pieļāvis klients aizpildot shēmas platformā 1Bedrift.no.

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat tam, ka:

 • Jūs esat personīgi atbildīgs par norādīto datu, kas nepieciešami akciju sabiedrības reģistrēšanai, precizitāti.
 • Jums jānoslēdz līgums ar banku, jāatver norēķinu konts un jāapmaksā akciju kapitāls vismaz 30 000 NOK apmērā vai akciju kapitāla apmēra, kas tika norādīts 1Bedrift.no dokumentu izveides laikā.
 • 1Bedrift.no speciālisti sazināsies ar Jums pa e-pastu, kuru Jūs norādījāt platformā 1Bedrift.no ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju sistēmā Altinn.no. Šis jaunās akciju sabiedrības vadības apstiprinājums sistēmā Altinn.no ir obligāts nosacījums.
 • Pēc jaunās akciju sabiedrības reģistrācijas procesa beigām, Jūs esat atbildīgs par valsts nodevas samaksu 5 570 NOK apmērā. Šo izdevumu apmaksai Jūs varat izmantot akciju kapitāla līdzekļus.
 • Jums ir tiesības uz līdzekļu, ko Jūs apmaksājāt par 1Bedrift.no pakalpojumiem, atgriešanu no Jūsu jaunā uzņēmuma konta , pēc oficiālās izdevumu uzskaites. (Jūs varat konsultēties šajā jautājumā ar Norus Accounting AS speciālistu).
 • Dokumenti tiek veidoti, pamatojoties uz no Jums iegūtajiem datiem un specifikācijām, tāpēc Jums nav tiesību atteikties no apmaksāta pakalpojuma.
 • Pamatojoties uz Norvēģijas likumdošanu akciju sabiedrības reģistrācijai nepieciešamie dokumenti ir spēkā 90 dienu laikā. Pilnas dokumentu paketes iesniegšanas aizkavēšanas no jūsu puses gadījumā, (ieskaitot apliecinājumu par akciju kapitāla pārskaitīšanu), dokumentu izveides darbs jāveic atkārtoti.

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas vai citu iespējamu likumpārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Darījuma veikšanas atteikšanās gadījumā samaksātie līdzekļi tiks atgriezti uz klienta rēķina maksimāli īsā termiņā

 

Jau reģistrēta un izmantošanai gatava uzņēmuma iegāde

Noslēdzot līgumu ar 1Bedrift.no par gatava uzņēmuma iegādi, jūs saņemat:

 • Reģistrētu akciju sabiedrību, nekavējoties gatavu darbam
 • 1Bedrift.no speciālisti sniegs jums atbalstu, mainot nosaukumu, adresi, uzņēmuma darbības veidu, kā arī akcionāru, ģenerāldirektora, vadītāja pārreģistrēšanā
 • 1Bedrfift.no garantē, ka akciju sabiedrība nekad netika funkcionējusi, un tai nav parādu un citu saistību, izņemot valsts nodevas par uzņēmuma reģistrāciju Foretaksregisteret 5 570 NOK apmērā

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat šādiem nosacījumiem:

 • Jūs iegūstat reģistrēta akciju sabiedrību bez bankas konta
 • Jūs pieņemat sava jaunā uzņēmuma pienākumu samaksāt pamatkapitālu 30 000 NOK apmērā
 • No Jūsu jaunā uzņēmuma tiek iekasēta maksa par nosaukuma maiņu reģistrācijas palātā 1440 Norvēģijas kronu apmērā. Šī summa jāizmaksā pēc akciju sabiedrības pārreģistrācijas
 • No Jūsu uzņēmuma tiek iekasēta maksa par akciju sabiedrības izveidi 5 570 Norvēģijas kronu apmērā Brønnøysund
 • Šī summa tiek atgriezta pārdevēja kontā gadījumā, ja komisijas maksu apmaksā 1Bedrift.no
 • Darījuma summa, neņemot vērā uzņēmuma izdevumus uz iepriekš minētajām valsts nodevām un parādu par pamatkapitāla nomaksu sastāda 9 900 Norvēģijas kronas
 • Akciju sabiedrības pirkšanas-pārdošanas darījums tiek uzskatīts par rūpniecības iepirkumu, ar uzņēmuma specifikāciju izmaiņām pēc pircēja pieprasījuma, tāpēc darījumam nav atgriezeniska spēka un tiesību uz darījuma atcelšanu
 • Jūs pilnvarojat 1Bedrift.no speciālistu uz Jūsu un citu personu, kas tieši vai netieši saistīti ar jūsu iegādājamo akciju sabiedrību, kredītspējas novērtēšanu

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas vai citu iespējamu likumpārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Darījuma veikšanas atteikšanās gadījumā samaksātie līdzekļi tiks atgriezti uz klienta rēķina

 

Juridiskās un / vai e-pasta adreses nodrošināšana uzņēmumam

Noslēdzot līgumu ar 1Bedrift.no par uzņēmuma juridiskās un / vai pasta adreses sniegšanu, mēs garantējam:

 • Saņemtās korespondences konfidencialitāti.
 • Dokumentu saglabāšanu.
 • Saņemtās korespondences pārsūtīšanu pa e-pastu, kuru jūs norādījāt vietnē 1Bedrift.no, 48 stundu laikā pēc tās saņemšanas.

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat šādiem nosacījumiem:

 • Jums ir savlaicīgi jāiemaksā nomas maksa. Virtuālo un pasta adreses noma tiek apmaksāta avansā uz 3 mēnešiem.
 • Virtuālās un pasta adreses neapmaksāšanas gadījumā saņemtā korespondence netiks nosūtīta īpašniekam līdz parāda apmaksai.
 • Nomas līguma nosacījumu pārkāpuma gadījumā, 1Bedrift.no AS var vienpusēji lauzt virtuālās un pasta adreses nomas līgumu.
 • Nomas cenā nav iekļauts dokumentu noformēšanas un uzņēmuma juridiskās adreses pārreģistrācijas pakalpojums.

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas vai citu iespējamu likumpārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Darījuma veikšanas atteikšanās gadījumā samaksātie līdzekļi tiks atgriezti uz klienta rēķina..

 

Uzņēmuma administrācijas datu maiņa

Slēdzot līgumu ar 1Bedrift.no mēs garantējam:

 • Visu nepieciešamo dokumentu noformēšanu
  (Vedtekter, Stiftelsesdokument, Styremøteprotokoll).
 • Mūsu speciālisti uzņemas reģistrācijas procesu un tā beigšanu, aizpildot un nosūtot visas nepieciešamās shēmas sistēmā Altinn.no.
 • Mēs garantējam izmaiņu reģistrācijas procesu, ņemot vērā Jūsu ievadītos platformā 1Bedrift.no datus.
 • 1Bedrift.no AS neuzņemas atbildību par kļūdām un/vai neatbilstībām, ko pieļāvis klients aizpildot shēmas platformā 1Bedrift.no.

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat šādiem nosacījumiem:

 • Jūs esat personīgi atbildīgi par izmaiņu reģistrēšanai nepieciešamo norādīto datu precizitāti.
 • 1Bedrift.no speciālisti sazināsies ar Jums pa e-pastu ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju sistēmā Altinn.no. Šis jaunās akciju sabiedrības apstiprimājums sistēmā Altinn.no ir obligāts nosacījums.
 • Pēc reģistrācijas procesa beigām, Jūs esat atbildīgs par valsts nodevas samaksu 1 440 NOK apmērā *uzņēmuma nosaukuma izmaiņas gadījumos.
 • Dokumenti tiek noformēti, pamatojoties uz no Jums iegūtajiem datiem un specifikācijām, tāpēc Jums nav tiesību atteikties no apmaksāta pakalpojuma.
 • Pamatojoties uz Norvēģijas likumdošanu uzņēmuma izmaiņu reģistrācijai nepieciešamie dokumenti ir spēkā 90 dienu laikā. Pilnas dokumentu paketes iesniegšanas aizkavēšanas no jūsu puses gadījumā, dokumentu izveides darbam jātiek veiktam atkārtoti.

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas vai citu iespējamu likumpārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Darījuma veikšanas atteikšanās gadījumā samaksātie līdzekļi tiks atgriezti uz klienta rēķina.

 

Akciju pirkšana un pārdošana. Akcionāru struktūras maiņa

Slēdzot līgumu ar 1Bedrift.no mēs garantējam Jums:

 • Visu izmaiņu reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izveidi
  (Akciju pirkšanas un pārdošanas līgums, Ielūgums uz akcionāru sapulci, Paziņojums par nodomu pārdot akcijas, Sapulces protokols, Aksjeeierbok).
 • Mūsu speciālisti uzņemas reģistrācijas procesu un tā beigšanu, aizpildot un nosūtot visas nepieciešamās shēmas sistēmā Altinn.no.
 • Mēs nodrošinam izmaiņu reģistrācijas procesu, ņemot vērā Jūsu ievadītos platformā 1Bedrift.no datus.
 • 1Bedrift.no AS neuzņemas atbildību par kļūdām un/vai neatbilstībām, ko pieļāvis klients aizpildot shēmas platformā 1Bedrift.no.

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat šādiem nosacījumiem:

 • Jūs esat personīgi atbildīgs par norādīto datu pareizumu un precizitāti.
 • 1Bedrift.no akciju realizācijas reģistrācijas procesa pabeigšanas īstenošanai nepieciešama piekļuve sistēmai Altinn. Mēs sazināsimies ar Jums pa e-pastu ar instrukcijām par to, kādā veidā Jūs varat nodot mums jūsu uzņēmuma piekļuvi sistēmā Altinn. Šī procedūra ir obligāts izmaiņu reģistrācijas procesa nosacījums.
 • Atteikuma no Jūsu puses, vai citu iemeslu dēļ piekļuves sistēmai Altinn neesamības gadījumā 1Bedrift.no neuzņemas atbildību par Jūsu vai trešo personu iesniegtajiem datiem, kā arī akciju pirkšanas-pārdošanas oficiālas pārreģistrēšanas garantijas.
 • Dokumenti tiek veidoti, pamatojoties uz no Jums iegūtajiem datiem un specifikācijām, tāpēc Jums nav tiesību atteikties no apmaksāta pakalpojuma.

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas vai citu iespējamu likumpārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Darījuma veikšanas atteikšanās gadījumā samaksātie līdzekļi tiks atgriezti uz klienta rēķina.

 

PVN reģistrācija

Noslēdzot līgumu ar 1Bedrift.no par PVN reģistrēšanu mēs nodrošinam:

 • Uzņēmuma reģistrēšanas dokumentu iesniegšanu Registeret un visu nepieciešamo veidlapu aizpildīšanu sistēmā Altinn.
 • 1Bedrift.no AS neuzņemas atbildību par kļūdām, ko klients pieļāvis aizpildot veidlapas vietnē 1Bedrift.no vai dokumentos, kas sniegti kā reģistrācijas pamatojums.

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat šādiem nosacījumiem:

 • Jums jāuzņemas atbildība par minēto datu un dokumentu precizitāti un unikalitāti, kas nepieciešami izmaiņu reģistrēšanai.
 • 1Bedrift.no speciālisti sazināsies ar Jums pa e-pastu ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju sistēmā Altinn.no. Šis apstiprinājums sistēmā Altinn.no ir obligāts izmaiņu reģistrācijas nosacījums.
 • Veidlapas reģistrēšanai PVN reģistrā tiek aizpildītas pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem dokumentiem, tāpēc jums nav tiesību atteikties no maksas pakalpojumiem, kā arī iesniegt prasību par iespējamu atteikumu reģistrācijai PVN reģistrā nepareizi sniegtu datu, dokumentu vai jebkuru citu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no 1Bedrift.no speciālistiem.

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas vai citu iespējamu likumpārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Darījuma veikšanas atteikšanās gadījumā samaksātie līdzekļi tiks atgriezti uz klienta rēķina.

 

VAT TAX representative

Noslēdzot līgumu ar 1Bedrift.no nodokļu pārstāvniecību, jūs garantēti saņemat:

 • Oficiālu pārstāvniecības reģistrāciju.
 • Līguma noslēgšanu par uzņēmuma Norus Accounting AS grāmatvedības apkalpošanu
  *Pakalpojums ir iespējams tikai šī nosacījuma izpildīšanas gadījumā.
 • PVN aprēķināšanas un apmaksas Norvēģijā kontroli.

Pasūtot pakalpojumu, jūs piekrītat šādiem nosacījumiem:

 • Jums ir savlaicīgi jāapmaksā nodokļu pārstāvniecības pakalpojumi. Virtuālās un pasta adreses noma tiek apmaksāta avansā par 3 mēnešiem.
 • Jūs garantējat 1Bedrift.no aprēķinātā depozīta iemaksu.
 • Līguma nosacījumu pārkāpuma gadījumā attiecībā uz pārstāvi 1Bedrift.no AS ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.

1Bedrfift.no pakļaujas Norvēģijas Karalistes likumdošanai, un tam ir stingra klientu kontroles politika attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju vai citu produktu pasūtīšanu ar līdzekļu atmazgāšanas  vai citu iespējamu pārkāpumu mērķi. 1Bedrift.no patur tiesības atcelt darījumu bez iemesla izskaidrošanas. Atteikšanās gadījumā samaksātā nauda tiks atgriezta uz klienta kontu pēc iespējas īsākā termiņā.